آموزش مونتاژ اوریگامی, مونتاژ اوریگامی ماسک

آموزش ساخت ماسک اوریگامی مدل سگ روتوایلر

سگ روتوایلر

تیم  نیم آستین در زمینه مدل های مختلف اوریگامی از جمله ساخت کاراکتر ها و حیوانات فعالیت میکند ، در این آموزش ساخت ماسک اوریگامی مدل سگ روتوایلر شما میتوانید با استفاده از الگو های ارائه شده در سایت نیم آستین و استفاده از آموزش های قدم به قدم ارائه شده بهمراه الگو شروع به ساخت این مدل های خلاقانه بوسیله مقوا سنگین نمایید.

برای شروع ساخت ماسک اوریگامی مدل سگ روتوایلر

1- پس از دریافت محصول  و آنباکس آن ، الگو های برش خورده را از بسته خارج و با توجه به دستورالعمل ارایه شده در پک محصول ، نقطه چین های ریز روی هر الگو را به داخل و  نقطه خط چین های درشت روی هر الگو را به بیرون تا بزنید.

2-سپس با استفاده از راهنمای مونتاژ و چسب مخصوصی که در پک ماسک اوریگامی در اختیار شما قرار داده میشود قطعات را با توجه به اعداد حک شده روی آن جداسازی کرده و لبه هایی که شماره های یکسان دارند را دو به دو بوسیله چسب به یکدیگر بچسبانید .

این روند را ادامه دهید تا تمام پارت ها سر جای خود قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید